Home > About > TCAS '65
TCAS '65
กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS65
กำหนดการรับสมัครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2565
จำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขา จะประกาศในวันที่ 30 ต.ค. 64 เป็นต้นไปทาง www.admission.ku.ac.th
 


รายละเอียดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2564 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS64 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คลิกที่นี่: รายละเอียดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2564 | ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อหน่วยทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยทะเบียน 0-2942-8960-3 ต่อ 204
ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สอบถามทาง E-mail : admission@ku.ac.th
หรือทาง Facebook Page Inbox (คลิก)
เอกสารประกอบ
1) เอกสารแนะนำหลักสูตรในภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์