Home > News & Update
News & Update
16.11.2019
รางวัล Design contest: New Trend New Gen โดย AP
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
1. นายปรัตกร  อินทรกำแหง
2. นางสาวกรกนก  วิมลนิมิตร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องชุดคอนโดโครงการ “Aspire งามวงศ์วาน" ภายใต้แนวความคิด “New Trend New Gen ห้องชุดสำหรับนิสิตนักศึกษา” และมีโอกาสในการนำผลงานไปสร้างจริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AP Thai