Home > News & Update
News & Update
22.09.2021
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ‘Finding Pocket park Citywide Workshop Competition’
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเรา ซึ่งตอนนี้เป็นนิสิตปริญญาโทในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ที่ได้ผ่านคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม ‘Finding Pocket park Citywide Workshop Competition’ เพื่อเปิดพื้นที่ระดมความคิด ตามหาไอเดียการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กอย่างยั่งยืน ได้แก่ ทีม BangPo Pocket Park โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะกลางถนนใต้โครงการรถไฟฟ้า บางปู บางซื่อ โดย ​​อัสดาภรณ์ เกียรติธวัฒน์, วีระพงษ์ ไวยทิ, ศุทธิกร บุณยะปานะ และ ทัศไนย พิสิฐศิลากูล

อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่: Facebook We!Park